Η Ford ανακοίνωσε πως κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε καθαρά κέρδη 1,1 δισ. δολαρίων ή 28 σεντς ανά μετοχής, συμπεριλαμβανομένων των 3,5 δισ. δολαρίων κέρδους για τις επενδύσεις στην Argo AI, έναντι κερδών μόλις 148 εκατ. δολαρίων ή 4 σεντ ανά μετοχή, έναν χρόνο νωρίτερα.

Ωστόσο, κατά το ίδιο διάστημα, τα έσοδα της Ford υποχώρησαν κατά σχεδόν 50% στα 19,4 δισ. δολαρίων από τα 38,9 δισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις της υποδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Με βάση τα αναπροσαρμοσμένα μεγέθη, λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές 1,9 δισ. δολαρίων ή 35 σεντς ανά μετοχή στο τρίμηνο, σε αντίθεση με τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ύψους 1,1 δισ. δολαρίων ή 28 σεντς ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.

Η Ford προβλέπει πως κατά το τρίτο τρίμηνο θα παρουσιάσει λειτουργικά κέρδη 500 εκατ. δολαρίων έως 1,5 δισ. δολαρίων και ζημιές για το τέταρτο τρίμηνο του έτους.