Ανακαλούνται 116 Mercedes Sprinter στην Ελλάδα, παραγωγής ετών 2018 έως 2020, επειδή σε ορισμένα οχήματα με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς και με πετρελαιοκινητήρα OM651, ενδέχεται, σε περίπτωση ατυχήματος με μετωπική σύγκρουση, να προκληθεί, υπό ορισμένες συνθήκες, ζημιά στο εξάρτημα τελικού σταδίου προθέρμανσης χωρίς διακοπή της παροχής ρεύματος.

Το εξάρτημα τελικού σταδίου προθέρμανσης είναι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα και χρησιμεύει στον έλεγχο των προθερμαντήρων και της θέρμανσης φίλτρου καυσίμου.


Εάν, σε περίπτωση ατυχήματος και υπό ορισμένες συνθήκες, προκληθεί ζημιά στο εξάρτημα τελικού σταδίου προθέρμανσης, χωρίς ωστόσο η σύγκρουση να οδηγήσει σε πλήρη διακοπή της παροχής ρεύματος του εξαρτήματος, δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα βραχυκύκλωμα.

Στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσε να αυξηθεί πολύ η θερμοκρασία και να προκληθεί φωτιά στο όχημα. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού για τους επιβάτες του οχήματος ή/και τα άτομα κοντά στο όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να τοποθετηθεί εκ των υστέρων το περίβλημα κάλυψης στο εξάρτημα τελικού σταδίου προθέρμανσης, καθώς και η σύνδεση της παροχής ρεύματος σε μια πυροτεχνική ασφάλεια, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.