Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν από σήμερα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, παρατείνει για τρεις μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης και των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) που λήγουν από τις 3 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Επιπλέον για το ίδιο διάστημα παρατείνονται οι άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και τα δελτία εκπαίδευσης εξέτασης (ΔΕΕ).

1

Τα ιατρικά πιστοποιητικά που χρειάζονται για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και έχουν εκδοθεί πριν τις 6/11, των οποίων η ημερομηνία υποβολής (6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών για διάστημα 3 μηνών μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας.

2Τι ισχύει για τις σχολές οδήγησης

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολών οδήγησης. Επιτρέπεται μόνο η εκπαίδευση και εξέταση (θεωρητική και πρακτική) υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας, με τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως πέντε εκπαιδευόμενων.

Επίσης αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων από σχολές οδηγών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και 2.000 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση.