Σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους ταξινόμησης και των τελών κυκλοφορίας όλοι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Την απόφαση αυτή χαιρετίζουν οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 της τροπολογίας επισημαίνεται ότι:

Στην περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) τροποποιούνται οι υποπερ. Α,β,δ και ε και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:

Στους Έλληνες πολίτες και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα οι οποίοι είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40 ή είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή πάσχουν από νεφρική ή ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς μεταμοσχευμένοι ή πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία) ή κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας.

Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2021 και επομένων.