Η Toyota ανακαλεί στην Ελλάδα 247 Avensis και RAV4 με κινητήρες πετρελαίου, παραγωγής από τον Μάιο 2015 έως τον Μάιο 2018, επειδή στα εμπλεκόμενα οχήματα, υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρηθεί διαρροή ψυκτικού υγρού στο εσωτερικό του ψυγείου ανακυκλοφορίας καυσαερίων (ψυγείο EGR), λόγω μη επαρκούς αντοχής του ψυγείου.

Εάν αυτό συμβεί, κάτω από συνθήκες συνεχούς χρήσης, το ψυκτικό υγρό ενδέχεται να αναμιχθεί με την αιθάλη και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, που υπό κανονικές συνθήκες αναπτύσσονται στο σύστημα ανακυκλοφορίας καυσαερίων, θα μπορούσαν σταδιακά να δημιουργηθούν εναποθέσεις σωματιδίων με πολύ υψηλή θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο EGR και την πολλαπλή εισαγωγής του κινητήρα. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη λόγω υψηλής θερμότητας σε συγκεκριμένα σημεία στο σύστημα εισαγωγής, η οποία θα έχει σαν πιθανό αποτέλεσμα τη μείωση ισχύος του κινητήρα και την ενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας ελέγχου του κινητήρα στον πίνακα οργάνων.

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την παραμόρφωση της πολλαπλής εισαγωγής, ενώ σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις δεν αποκλείεται η πιθανότητα ανάφλεξης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει η σχετική αντικατάσταση του ψυγείου ανακυκλοφορίας καυσαερίων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Toyota Ελλάς – Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πμ έως 05:00μμ).