Η Volvo έκανε γνωστό σήμερα επεκτείνει τις ημέρες της γονικής άδειας με αποδοχές στις 24 εβδομάδες χωρίς να θέτει κριτήρια φύλου. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς της εταιρείας οι υπάλληλοι δικαιούνται 6 εβδομάδες αμειβόμενη γονική άδεια.

Η απόφαση αφορά όλους τους υπαλλήλους -και τους ωρομίσθιους- οι οποίοι εργάζονται στην εταιρία για τουλάχιστον ένα χρόνο. Όλοι είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Family Bond” που θα εφαρμόσει η αυτοκινητοβιομηχανία προκειμένου να ενισχύσει του οικογενειακούς δεσμούς των υπαλλήλων της.

Το πρόγραμμα αφορά 42.000 υπαλλήλους της παγκοσμίως και καλύπτει φυσικούς, ανάδοχους γονείς και γονείς του ίδιου φύλου. Οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν το 80% των βασικών αποδοχών τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο απουσίας από τη δουλειά μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 3 ετών

Η Volvo αποφάσισε να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα γονικής άδειας έπειτα από θετικά αποτελέσματα ενός παρόμοιου πιλοτικού προγράμματος στην Ευρώπη.