Την ανάκληση 373.000 Venza, παραγωγής μεταξύ 13 Μαΐου 2008 και 8 Ιουλίου 2015 ανακοίνωσε η Toyota. Από αυτά τα 279.040 βρίσκονται στις ΗΠΑ και τα άλλα στον υπόλοιπο κόσμο, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στη καλωδίωση του πλευρικού αερόσακου τύπου κουρτίνας του οδηγού, η οποία ενδέχεται να καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου λόγω τριβής και έτσι να εμποδίσει την ανάπτυξη του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήματος.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Toyota, μόλις το 0,5% των προς ανάκληση Venza επηρεάζεται από το συγκεκριμένο πρόβλημα, με την εταιρία να επιθεωρεί την καλωδίωση και όπου κριθεί απαραίτητο θα την αντικαταστήσει δωρεάν με νέα.