Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης θέλοντας να αυξήσουν τις πωλήσεις των ηλεκτρικών τους οχημάτων έχουν μια νέα στρατηγική: Την απαίτηση να αυξηθούν οι φόροι που επιβάλλουν τα κράτη στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου οι καταναλωτές να στραφούν στα ηλεκτρικά.

Κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εισαγάγουν νέους φόρους επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των αυτοκινήτων και των φορτηγών που καταναλώνουν βενζίνη και πετρέλαιο, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά οχήματα να γίνουν ανταγωνιστικά σε σχέση με αυτά.

Επιπλέον πιστεύουν πως θα πρέπει να τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης να πληρώνουν είτε ακριβότερα διόδια, είτε να αυξηθούν οι φόροι καυσίμων. Όπως είπε συγκεκριμένα ο Markus Duesmann, CEO της Audi:

Πρέπει να υπάρχει φόρος εκπομπών ρύπων στην αντλία.

Ο Herbert Diess, CEO της Volkswagen, έχει ζητήσει από καιρό να αυξηθεί ο φόρος εκπομπών CO2, λέγοντας πως τα 25 ευρώ ανά τόνο εκπομπών άνθρακα που ισχύει στη Γερμανία είναι πολύ λίγα, προτείνοντας η Γερμανία να αυξήσει τον συγκεκριμένο φόρο στα 100 ευρώ, όπως συμβαίνει στη Σουηδία.

Ο CEO της Daimler Truck, Martin Daum, δήλωσε πως ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στα ηλεκτρικά και στα φορτηγά που καταναλώνουν πετρέλαιο, θα ήταν να εξαιρέσουμε τα ηλεκτρικά φορτηγά από την πληρωμή των διοδίων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα διόδια στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος της επίδρασης τους στις εκπομπές CO2.