Ανακαλούνται 239 Suzuki Ignis στην Ελλάδα, με αριθμούς πλαισίων από JSAMFH91S00113409 έως JSAMFH91S00207858, επειδή ο σωλήνας εξαέρωσης ενδέχεται να μην έχει κολλήσει σωστά στο δοχείο καυσίμου, εξαιτίας ακατάλληλης κατασκευαστικής διαδικασίας του υλικού παραγωγής.

Ως εκ τούτου, το τμήμα συγκόλλησης μπορεί να αποσπασθεί λόγω κραδασμών που δημιουργούνται κατά την κανονική χρήση του οχήματος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διαρροή καυσίμου από την εν λόγω περιοχή, όταν το δοχείο είναι πλήρες καυσίμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Suzuki σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος της συγκόλλησης του σωλήνα εξαέρωσης και αντικατάσταση δοχείου καυσίμου σε περίπτωση που δεν καλύπτει τις εργοστασιακές προδιαγραφές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την 24ωρη γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας στο τηλέφωνο 210 3499940.