Η Fiat ανακαλεί 19.103 Tipo σε όλο τον κόσμο επειδή το λογισμικό της μονάδας ελέγχου των αερόσακων ενδέχεται να είναι ελαττωματικό και έτσι οι αερόσακοι να μην ενεργοποιούνται σε περίπτωση ατυχήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τραυματισμό.

Από την συγκεκριμένη ανάκληση επηρεάζονται τα Tipo που κατασκευάστηκαν μεταξύ 31 Οκτωβρίου 2020 και 9 Φεβρουαρίου 2021.