Η VW έχει σκεφτεί έναν ιδιαίτερο τρόπο προκειμένου να κάνει την αυτόνομη τεχνολογία επιπέδου 4 βιώσιμη, με τον επικεφαλής του τμήματος πωλήσεων και μάρκετινγκ, Klaus Zellmer, να δηλώνει πως στις σκέψεις της εταιρίας είναι να χρεώνει με την ώρα την αυτόνομη τεχνολογία.

Όπως τόνισε το κόστος της τεχνολογίας που απαιτείται προκειμένου ένα αυτοκίνητο να μπορεί να υποστηρίξει αυτόνομη τεχνολογία είναι πενταψήφιο σε ευρώ, και ελάχιστοι θα είναι εκείνοι που θα πληρώσουν για να το αποκτήσουν.

Έτσι η εταιρία σκέφτεσαι να εγκαταστήσει στα αυτοκίνητά της δωρεάν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και μέσω over-the-air αναβαθμίσεων να χρεώνει την υπηρεσία ανά ώρα χρήσης, με κόστος 7 ευρώ/ώρα.

Με αυτή την τιμολογιακή πολιτική, ο Zellmer πιστεύει πως η αυτόνομη τεχνολογία επιπέδου 4 μπορεί “να είναι ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο” για την VW.