Η BMW ανακαλεί 1.282 i3 επειδή οι βάσεις που κουμπώνουν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων ενδέχεται να σπάσουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού των πίσω επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος.

Από την συγκεκριμένη ανάκληση επηρεάζονται τα i3 που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 19 Φεβρουαρίου 2021 και 5 Μαρτίου 2021.