Η Mercedes προχωρά στην ανάκληση 1.635 E-Class και AMG GT 4-Door που κατασκευάστηκαν μεταξύ 15 Φεβρουαρίου 2018 και 27 Νοεμβρίου 2020, επειδή λόγω μιας ελαττωματικής βίδας, το θετικό καλώδιο της μίζας μπορεί να καταστραφεί, επειδή η μίζα δεν είναι σωστά βιδωμένη στη θέση της.

Κατά συνέπεια, το καλώδιο μπορεί να έρθει σε επαφή με το περίβλημα της μίζας και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και πυρκαγιά.