Η Mercedes-Benz προχωρά στην ανάκληση 20.647 G-Glass παγκοσμίως, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 22 Ιουνίου 2018 και 9 Απριλίου 2021 για δύο προβλήματα. Σύμφωνα με την εταιρία, λόγω προβληματικών μανδάλων, οι πίσω πόρτες μπορεί να μην είναι κλειστές, παρότι δείχνουν πως έχουν κλείσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος οι πόρτες να ανοίγουν ενώ το όχημα κινείται, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος.

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά τις περιπτώσεις εκείνες που κάποιος έχει ενεργοποιήσει τις παιδικές ασφάλειες των πίσω πορτών και στη συνέχεια ασκήσει υπερβολική δύναμη στην εσωτερική χειρολαβή για να ανοίξει την πόρτα. Ως αποτέλεσμα ο μοχλός κλεισίματος του μηχανισμού κλειδώματος μπορεί να παραμορφωθεί και να εμποδίσει το άνοιγμα των πορτών.