Την ανάκληση 850.630 Ford Explorer, Lincoln Aviator και F-350 Super Duty ανακοίνωσε η Μπλε Οβάλ εταιρία. Τα 774.696 αυτοκίνητα που ανακαλούνται είναι Explorer παραγωγής 2013 – 2017, επειδή ο σφαιρικός σύνδεσμος περιστροφής (μπαλάκι) της πίσω ανάρτησης μπορεί να σπάσει λόγω διάβρωσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Τα 676.152 Explorer βρίσκονται στις ΗΠΑ, τα 59.935 στην Κίνα και τα άλλα 38.609 στον υπόλοιπο κόσμο.

Επιπλέον ανακαλεί 40.995 Lincoln Aviator 2020 – 2021, επειδή η πλεξούδα της καλωδίωσης του κινητήρα μπορεί να έρθει σε επαφή με την τροχαλία του συμπιεστή του κλιματισμού, κάτι που θα οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα και ενδεχομένως και σε πυρκαγιά.

Τέλος η Ford ανακαλεί και 34.939 Ford F-350 Super Duty 2020 – 2021 επειδή υπάρχει πρόβλημα με μια συγκόλληση του πίσω άξονα και στη βάση των ελατηρίων, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποσύνδεση του πίσω άξονα μετάδοσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.