Η Tesla προχωρά στην ανάκληση 5.530 Model 3 και Model Y επειδή οι βάσεις των ζωνών ασφαλείας ενδέχεται να είναι ελαττωματικές, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.

1

Τα Model 3 που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη ανάκληση έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 6 Ιουλίου 2018 και 21 Μαρτίου 2020, ενώ τα Model Y κατασκευάστηκαν μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου 2019 και 29 Μαρτίου 2021.