Το VW Group ανακοίνωσε πως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι παραδόσεις αυτοκινήτων της αυξήθηκαν κατά 27,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, μιας και παρέδωσε 4,978 εκατ. αυτοκίνητα, με τα 171.000 από αυτά να ήταν ηλεκτροκίνητα (111.000 αμιγώς ηλεκτρικά).

Τα έσοδα ανήλθαν σε 129,669 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,9% σε σχέση με πέρυσι, με τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου να ξεπερνούν τα 11,35 δισ. ευρώ με το περιθώριο κέρδους του ομίλου να αυξάνεται από το -1,5% στο 8,8%.

Volkswagen Group Q2   H1  
  2021 2020 % 2021 2020 %
Volume Data in thousands            
Deliveries to customers (units) 2,546 1,887 +34.9 4,978 3,893 +27.9
Vehicle sales (units) 2,326 1,799 + 29.3 4,660 3,736 +24.7
Production (units) 2,194 1,665 + 31.7 4,512 3,662 + 23.2
Employees (on June 30, 2021/Dec. 31, 2020)       660.0 662.6 –0.4
             
Financial Data (IFRSs), € million            
Sales revenue 67,293 41,076 +63.8 129,669 96,131 +34.9
Operating result before special items 6,546 –2,394 x 11,358 –803 x
Operating return on sales before special items (%) 9.7 –5.8   8.8 –0.8  
Special items x –687 x
Operating result 6,546 –2,394 x 11,358 –1,490 x
Operating return on sales (%) 9.7 –5.8   8.8 –1.5  
Earnings before tax 6,690 –2,034 x 11,153 –1,352 x
Return on sales before tax (%) 9.9 –5.0   8.6 –1.4  
Earnings after tax 5,040 –1,536 x 8,454 –1,019 x
             
Automotive Division            
Total research and development costs 3,774 3,132 + 20.5 7,735 6,695 +15.5
R&D ratio (%) 6.8 9.7   7.2 8.7  
Cash flows from operating activities 10,197 1,464 x 19,088 3,009 x
Cash flows from investing activities attributable to operating activities 4,711 3,751 + 25.6 8,897 7,815 +13.8
of which: capex 1,853 2,042 –9.3 3,777 4,130 –8.5
capex/sales revenue (%) 3.3 6.3   3.5 5.4  
Net cash flow 5,486 – 2,288 x 10,191 – 4,806 x
Net liquidity at June 30       35,048 18,663 +87.8
             

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 11,153 δισ. ευρώ (–1,352 δισ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2020), ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 8,454 δισ. ευρώ (–1,019 δισ. ευρώ το 10 εξάμηνο του 2020). Η καθαρή ρευστότητα της εταιρίας αυξήθηκε κατά 87,8% από τα 18,663 δισ. ευρώ στα 35,048 δισ. ευρώ.

Η Audi και η Porsche ήταν οι εταιρίες με τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, 10,6% και 17,6% αντίστοιχα.