Η Honda ανακοίνωσε πως κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου, εμφάνισε λειτουργικά κέρδη ύψους 243,21 δισ. γιεν (1,87 δισ. ευρώ) έναντι των ζημιών 113,7 δισ. γιεν (0,88 δισ. ευρώ) πριν από ένα χρόνο, καθώς οι πωλήσεις αυτοκινήτου ανέκαμψαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Τα λειτουργικά κέρδη της δεύτερης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ιαπωνίας με βάση τις πωλήσεις στο τρίμηνο μέχρι τις 30 Ιουνίου, διπλασιάστηκαν σε σχέση με τις μέσες εκτιμήσεις για 119,2 δισ. γιεν.

Η Honda αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το σύνολο της χρήσης κατά 18% και τώρα αναμένει λειτουργικά κέρδη 780 δισ. γιεν στην τρέχουσα χρήση, προβλέποντας προηγουμένως (τον Μάιο) λειτουργικά κέρδη 660 δισ. γιεν. Οι νέες προβλέψεις είναι υψηλότερες από τις μέσες προκλήσεις για 764 δισ. γιεν λειτουργικά κέρδη.