Η Toyota ανακαλεί 372.847 Venza σε όλο τον κόσμο, που έχουν κατασκευάστηκαν μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2009 και 17 Απριλίου 2015, επειδή η καλωδίωση της πόρτας του οδηγού ενδέχεται να είναι ελαττωματική.

Κατά συνέπεια, η καλωδίωση του αισθητήρα του αερόσακου μπορεί να δυσλειτουργεί, επηρεάζοντας τη λειτουργία των πλευρικών αερόσακων και του αερόσακου κεφαλής (τύπου κουρτίνας), αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.