Στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που υπέβαλε η αξιωματική αντιπολίτευση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ανακοίνωσε ότι εντός του 1ου τριμήνου του 2022 θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”.

Πιο συγκεκριμένα, η δήλωση του υπουργού από το βήμα της Βουλής ήταν η εξής:

Ενισχύουμε το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”. Αυξάνουμε κατά 30% την επιδότηση αγοράς καινούργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, προωθούμε την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων. Επομένως, το μέγιστο ποσό για την αγορά νέου αμιγώς ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου θα αυξηθεί από τα 6.000 στα 8.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το ύψος της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανέρχεται στο 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ.

1

Η δράση στοχεύσει στην αντικατάσταση ΙΧ και επαγγελματικών οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας με την αγορά νέων ηλεκτρικών και υβριδικών. Το νέο πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά” εκτιμάται ότι θα έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ και θα αφορά την ενίσχυση των φυσικών και νομικών προσώπων για την αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Σε αυτά τα 40 εκατ. ευρώ με τους οποίους θα επιδοτηθούν επαγγελματίες ιδιοκτήτες ταξί προκειμένου να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με καινούρια ηλεκτρικά ή υβριδικά. Το συνολικό πακέτο κινήτρων θα ανέλθει, όπως είχε πει πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα 22.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.000 ευρώ θα είναι μπόνους απόσυρσης.

Η αγορά “έξυπνου” φορτιστή επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500 ευρώ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του “έξυπνου” σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

2

Επίσης για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο στο ποσό της επιδότησης που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ και κατά 500 ευρώ συνολικά για αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Παράλληλα για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ στο ποσό της επιδότησης που προκύπτει για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας Μ ή κατηγορίας L, και κατά 500 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου.

3

Για τις επιχειρήσεις η επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα ανέρχεται σε 25% επί της λιανικής τιμής προ φόρων με μέγιστο ποσό τις 8.000 ευρώ για 1 έως και 20 επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα. Η επιδότηση μειώνεται σε 20% επί της λιανικής τιμής προ φόρων με μέγιστο ποσό τις 6.000 ευρώ αν η εταιρεία αιτείται άνω των 20 ηλεκτρικών οχημάτων.

Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα η επιδότηση θα ανέρχεται σε 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α, με μέγιστο ποσό τις 3.000 ευρώ. Τέλος για ηλεκτρικά ποδήλατα η επιδότηση θα ανέρχεται σε 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ.

4Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης επιδότησης

Δικαίωμα αίτησης για επιδότηση απόκτησης ηλεκτρικού οχήματος έχουν τα Φυσικά Πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή δίκυκλου/τρικύκλου. Τα ωφελούμενα Φυσικά Πρόσωπα δικαιούνται προαιρετικά την επιπλέον επιδότηση μέσω απόσυρσης ΙΧ ή δίκυκλου και την επιπλέον επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή.

Επιδότηση δικαιούνται και όλες οι επιχειρήσεις, κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ.), κάθε μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται προβληματικές και δεν τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

Στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις κατηγορίες ΑμεΑ και τους πολύτεκνους.