Η ΑΑΔΕ εντόπισε φοροδιαφυγή σε υψηλό ποσοστό εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τα οποία ελέγχθηκε αν καταβλήθηκε ο ΦΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, από τις απαντήσεις των ξένων αρχών που έλαβε το τελωνείο το διάστημα 1/4/2021‐31/12/2021, προκύπτει ότι σε ποσοστό 34,2% δεν καταβλήθηκε ο οφειλόμενος ΦΠΑ.

Το μέσο πρόστιμο που καταλογίστηκε ανά όχημα ήταν 6.011 ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι τελωνειακές παραβάσεις και τα οφειλόμενα πρόστιμα “ακολουθούν” το όχημα.

1

Αν δηλαδή ένας πελάτης αγοράσει ένα αυτοκίνητο, για το οποίο ο εισαγωγέας έμπορος μεταχειρισμένων έχει διαπράξει φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία στο τελωνείο και αυτό ανακαλυφθεί μεταγενέστερα, το όχημα δεσμεύεται από το κράτος, έως ότου εξοφληθούν όλα τα πρόστιμα και τελεσιδικήσουν τα ένδικα μέσα.

Αν τυχόν ο εκτελωνισμός πραγματοποιήθηκε (εικονικά) στο όνομα του αγοραστή, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, καθώς το τελωνείο στρέφεται μόνον κατά αυτού.