Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 το VW Grοup ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 8,5 δισ. ευρώ, με λειτουργικό περιθώριο κέρδος επί των πωλήσεων στο 13,5% περίπου, από 7,7% την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας πως τα 3,5 δισ. ευρώ από αυτά αποδίδονται σε αντισταθμίσεις εμπορευμάτων εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των πρώτων υλών.

Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το VW Group είχε καταγράψει λειτουργικά κέρδη 4,81 δισ. ευρώ. Ο γερμανικός όμιλος προειδοποίησε για τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις αγορές εμπορευμάτων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας πως ήδη φαίνονται οι πρώτες επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 1,5 δισ. ευρώ και η καθαρή ρευστότητα της εταιρίας ανέρχεται σε περίπου 31 δισ. ευρώ , με την εταιρεία να τονίζει πως οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν μπορούν ακόμη να προβλεφθούν με “αρκετή βεβαιότητα”.

Υπάρχει επομένως ο κίνδυνος περαιτέρω εξελίξεις στον ουκρανικό πόλεμο να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Volkswagen Group,

αναφέρει η εταιρία, προειδοποιώντας επίσης για την πιθανότητα περιορισμών στις προμήθειες των τσιπ, εάν επιδεινωθεί η κατάσταση με την πανδημία.