Την ανάκληση 572 Picanto ανακοίνωσε η Kia στην Ελλάδα, αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο του 2022.

Αιτία της ανάκλησης είναι το γεγονός πως στα επηρεαζόμενα οχήματα ενδέχεται να απουσιάζει η ηχητική προειδοποίηση όταν το πίσω φως ομίχλης είναι ενεργοποιημένο, ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στην θέση OFF και η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή.

Για τον λόγο αυτό αναβαθμίζεται το λογισμικό της ηλεκτρονικής μονάδας στον πίνακα οργάνων ώστε να προστεθεί στην λειτουργία του η ηχητική υπενθύμιση για το πίσω φως ομίχλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, σε έναν Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Kia σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει η αναβάθμιση λογισμικού της ηλεκτρονικής μονάδας του πίνακα οργάνων μέσω ειδικού διαγνωστικού μηχανήματος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Τεχνική Διεύθυνση της Kia στο τηλέφωνο 210 5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου).