Ο νέος μετωπικός σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού στην Καβάλα έχει ως αποτέλεσμα να επανακαθορίζονται οι τιμές των διοδίων για τους μετωπικούς σταθμούς Μουσθένης και Ιάσμου.

1

Παράλληλα καθορίζονται τα τέλη για τους πλευρικούς σταθμούς της Καβάλας (Άσπρα Χώματα κλάδος 1 και κλάδος 2) και στον πλευρικό σταθμό Αγίου Ανδρέα (Εξόδου – Δυτ. Κλάδος).

2

Η είσπραξη τελών διοδίων στον σταθμό διοδίων Καβάλας και στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων (Άσπρα Χώματα κλάδος 1 και κλάδος 2) θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου, ενώ στον πλευρικό σταθμό Αγίου Ανδρέα στις 30 Ιουλίου του 2022.