Σε μια ακόμη ανάκληση προχωρά η Mercedes-Benz, που επηρεάζει 2.189 C-Class που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου 2021. Αιτία της ανάκλησης είναι το γεγονός πως μπορεί ο αισθητήρας που ενεργοποιεί το ενεργό καπό να μην λειτουργεί σωστά.

Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση ατυχήματος το ενεργό καπό για τη προστασία των πεζών είτε μπορεί να ενεργοποιηθεί πολύ αργά ή καθόλου, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού του εμπλεκόμενου πεζού.