Η Hyundai και η Kia ανακαλούν 25.000 Ioniq 5 και 58.500 EV6 παγκοσμίως, για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα λογισμικού με το χειρόφρενο, που μπορεί απεμπλακεί ενώ τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τα αυτοκίνητα να κυλήσουν από τη θέση τους και να προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Τα αυτοκίνητα διαθέτουν shift-by-wire σύστημα αλλαγής ταχυτήτων, μια μονάδα ελέγχου αλλαγής ταχυτήτων (SCU) και έναν ηλεκτρικό ενεργοποίηση του χειρόφρενου. Εάν παρουσιαστεί διακύμανση τάσης με το αυτοκίνητο να είναι σβηστό και σταθμευμένο, ο προαναφερόμενος ενεργοποιητής μπορεί να λάβει ένα εσφαλμένο σήμα εντολής από την SCU, με αποτέλεσμα τη στιγμιαία απεμπλοκή του χειρόφρενου.

Οι εταιρίες δηλώνουν πως το πρόβλημα επιδιορθώνεται με την εγκατάσταση νέου λογισμικού.