Η Land Rover προχωρά στην ανάκληση των Range Rover που κατασκευάστηκαν μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου 2020 και 7 Ιουνίου 2022 επειδή το πλαίσιο στερέωσης του φίλτρου σωματιδίου ντίζελ δεν είναι σωστά βιδωμένο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση ή αποκόλληση του φίλτρου, προκαλώντας διαρροή καυσαερίων.

Σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων, τα καυτά καυσαέρια μπορεί να διαρρεύσουν κάτω από το όχημα ή κάτω από το χώρο του κινητήρα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του κινητήρα αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.