Η Chevrolet προχωρά στην ανάκληση σχεδόν 140.000 Bolt στις ΗΠΑ και στον Καναδά για να διορθώσει ένα πρόβλημα στις ζώνες ασφαλείας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές.

Η ανάκληση καλύπτει τα Bolt MY2017-2023 και αιτία της είναι το γεγονός πως οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας μπορεί να αναφλεγούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά στη μοκέτα, φωτιά που θα μπορούσε να επεκταθεί.

Μέχρι σήμερα η Chevrolet γνωρίζει τρεις αναφορές για πυρκαγιές που θα μπορούσαν να προκλήθηκαν από το πρόβλημα.

Για να το διορθώσει, η GM θα τοποθετήσει ένα μεταλλικό φύλλο κατά μήκος της άκρης του χαλιού που βρίσκεται πιο κοντά στον προεντατήρα, ενώ σε ορισμένα αυτοκίνητα θα τοποθετηθούν και καλύμματα προεντατήρα.