Η Jeep ανακαλεί 69.201 Wrangler και Gladiator με χειροκίνητο κιβώτιο επειδή μπορεί να υπερθερμανθεί ο συμπλέκτης τους λόγω τριβής, ο οποίος υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει πυρκαγιά.

Από την ανάκληση επηρεάζονται 55.082 Wrangler παραγωγής μεταξύ 23 Αυγούστου 2017 και 16 Φεβρουαρίου 2023 και 14.119 Gladiator που κατασκευάστηκαν μεταξύ 21 Δεκεμβρίου 2018 και 16 Φεβρουαρίου 2023.

Η Jeep γνωρίζει έναν τραυματισμό που σχετίζεται με το πρόβλημα και τονίζει αυτό οφείλεται σε σχεδιαστικό ελάττωμα.