Η Mercedes-Benz ανακοίνωσε πως ανακαλεί 676 αυτοκίνητα της, παραγωγής ετών 2018 έως 2019. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, ενδέχεται η διάταξη της ασφάλειας στην μονάδα ανεμιστήρα να μην συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συνεχούς λειτουργίας στην μέγιστη βαθμίδα ανεμιστήρα.

Κάτι τέτοιο, με την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος/χώρου εγκατάστασης καθώς και συμπεριφορά χρήσης, πιθανόν να οδηγήσει σε έκλυση θερμότητας στην υποδοχή της ασφάλειας στην μονάδα ανεμιστήρα. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατά την διάρκεια λειτουργίας του και, κατ’ επέκταση ο κίνδυνος τραυματισμού.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, για να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή οχημάτων Mercedes-Benz, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να αντικατασταθεί προληπτικά η ασφάλεια και το καλώδιο τροφοδοσίας της και να επανατοποθετηθεί η ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 2112111597.