Η Opel ανακοίνωσε πως ανακαλεί 194.032 Insignia λόγω απώλειας κενού στον υδραυλικό ρυθμιστή πίεσης των φρένων. Εξαιτίας αυτού, το αυτόματο φρένο έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην ενεργοποιηθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Επιπλέον, η αποτυχία της ισορροπίας της υδραυλικής δύναμης πέδησης μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη απόσταση πέδησης, επειδή η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φρένων δεν έχει διαμορφωθεί σωστά.

Τα Opel Insignia που επηρεάζονται από την ανάκληση κατασκευάστηκαν μεταξύ 16 Ιουνίου 2016 και 5 Οκτωβρίου 2020.