Η Nike εμπόδισε τον Max Verstappen να λανσάρει τη δική του σειρά ρούχων με την ονομασία “Max 1”. O αμερικάνικος κολοσσός αθλητικής ένδυσης πιστεύει ότι το όνομα “Max 1” είναι πολύ κοντά στη δική της μάρκα “Air Max” και έτσι εμπόδισε τον Ολλανδό οδηγό της F1 να χρησιμοποιήσει το όνομα “Max 1”.

Το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας των Κάτω Χωρών (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο) δήλωσε:

Και οι δύο μάρκες περιέχουν τη λέξη MAX, αν και σε διαφορετική θέση. Στα εμπορικά σήματα που επικαλούνται, τα στοιχεία AIR και MAX έχουν ίση βαρύτητα στη συνολική εντύπωση. Στο προσβαλλόμενο σήμα, η έμφαση δίνεται στη λέξη MAX. Ο αριθμός 1 θα θεωρηθεί ως προδιαγραφή MAX. Σε αυτό το βαθμό οι μάρκες συμφωνούν. Τα εν λόγω προϊόντα (Nike και Max) είναι εν μέρει πανομοιότυπα και εν μέρει παρόμοια. Οπτικά και ακουστικά, υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των μαρκών.

Βάσει αυτών και των άλλων παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω και λόγω της αλληλεξάρτησής τους, το Γραφείο θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης υπό την έννοια ότι το κοινό μπορεί να πιστεύει ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από τα επικαλούμενα εμπορικά σήματα και αυτά του επίδικου σήματος ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή, κατά περίπτωση, από οικονομικά συνδεδεμένες εταιρείες.

Δεδομένου ότι είναι κοινή πρακτική στον τομέα της ένδυσης το ίδιο σήμα να διαμορφώνεται με διαφορετικούς τρόπους, το σχετικό κοινό μπορεί επίσης να πιστεύει ότι το επίμαχο σήμα είναι υποbrand του αντιπάλου (Nike).

Έτσι, ο Max Verstappen θα πρέπει πλέον να βρει ένα άλλο όνομα για τη σειρά ρούχων που ετοιμάζει.