Από τις Διευθύνσεις Μεταφορών-Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη διαδικασία καταβολής του κινήτρου απόσυρσης αυτοκινήτων:

“Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία καταβολής του κινήτρου απόσυρσης και αγοράς αυτοκινήτων δεν έχει διευκρινιστεί απολύτως από τα αρμόδια υπουργεία, οι Υπηρεσίες Μεταφορών–Επικοινωνιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης θα παραλαμβάνουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή του κινήτρου απόσυρσης αυτοκινήτων από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία και αναστάτωση των πολιτών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται από την υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα της Ν.Α.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nath.gr).
  2. Βεβαίωση παραλαβής αποσυρθέντος οχήματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι την 2/11/2009.
  3. Πράξη οριστικής διαγραφής του αποσυρθέντος οχήματος που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών – Επικοινωνιών.
  4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε μορφή Ι.Β.Α.Ν.”