“Από τους Ν. 3605/2007(ΦΕΚ Α΄ 190) και Ν. 3535/2007 (ΦΕΚ Α’ 41) προβλέπεται ότι η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή διοδίου αποδεικνύεται από ευκρινή φωτογραφία του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος με επισημείωση του χρόνου διέλευσης και βεβαίωση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών για τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Ο υπόχρεος (εσείς) δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της εταιρίας.

Μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών η εταιρία μπορεί να ζητήσει με διαταγή πληρωμής την καταβολή του 20πλάσιου του αντιτίμου σαν ΑΣΤΙΚΗ ποινή.

Σε κάθε περίπτωση η άρνησή μας να πληρώνουμε διόδια και το ανέβασμα της μπάρας για να περάσουμε, δεν συνιστά κανένα ποινικό αδίκημα, ούτε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα όργανα της Τροχαίας δεν επεμβαίνουν.

Εφόσον η Εταιρία προχωρήσει στην έκδοση διαταγής πληρωμής, οι πολίτες, είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά, δικαιούνται να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια ώστε να κριθεί εάν οι παραπάνω νόμοι είναι αντισυνταγματικοί (άρθρα 7, 20 και 103 του Συντάγματος). Αυτό προτίθεται να πράξει η ομάδα μας.

Πως το κάνουμε;

Μόλις φτάσετε στο σταθμό των διοδίων, δείξτε το σήμα «Δεν Πληρώνουμε» και ενημερώστε τον/την ταμία ότι δεν προτίθεστε να πληρώσετε.

Ο/η υπάλληλος των διοδίων δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρακωλύσει το όχημά σας (κατ’ επέκταση την κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου), ακόμα και αν επικαλεστεί την Τροχαία Εθνικών Οδών και την Αστυνομία. Το μόνο που επιτρέπεται να πράξουν οι υπάλληλοι της εταιρίας είναι η καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας. Μετά μπορείτε να φύγετε.

Αν μετά την καταγραφή του αριθμού του αυτοκινήτου σας, δεν σας επιστρέψουν να συνεχίσετε το ταξίδι σας αρνούμενοι να σηκώσουν την μπάρα, καλέστε εσείς την Αστυνομία και ζητήστε τα στοιχεία του υπεύθυνου βάρδιας του σταθμού. Αυτό πρέπει να απαιτούμε να γίνεται και μάλιστα χωρίς καμιά καθυστέρηση.

Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία και δεν υπογράφουμε κανένα έγγραφο. Πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία η οποία δεν έχει το δικαίωμα να ακινητοποιήσει το όχημά σας.”

[via: otoposmou.gr]