Η ελληνική αντιπροσωπεία της Renault στην χώρα μας ανακοίνωσε πρόγραμμα ανάκλησης 360 αυτοκινήτων Laguna τρίτης γενιάς που κατασκευάστηκαν από την αρχή της παραγωγής έως και τις 24 Αυγούστου 2009. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι υπάρχει η πιθανότητα φθοράς του προεντατήρα ζώνης κοιλιακής χώρας καθίσματος οδηγού σε ορισμένες ειδικές συνθήκες χρήσης, ιδιαίτερα όταν το κάθισμα βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό ύψος, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια του οδηγού.

Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν σχετικά με συστημένες επιστολές από την PGA Hellas, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου Renault, ώστε να γίνει αντικατάσταση του προεντατήρα ζώνης κοιλιακής χώρας με άλλο προεντατήρα εξελιγμένου τύπου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία στους αριθμούς 211 1070 700 και 800 -11-11011.

[Πηγή: PGA Hellas]