Η Fiat group Automobiles Hellas εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης 147 αυτοκινήτων Fiat Scudo με αριθμούς πλαισίου από 4003021 έως 4171160 και από 5999002 έως 5999517, για τα οποία καθορίστηκε μια τεχνική επέμβαση και συγκεκριμένα η εφαρμογή του συμβατού λογισμικού προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση σβησίματος των φώτων κατά την οδήγηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Δικτύου Διανομέων της FIAT για να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του απαραίτητου συμβατού λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την γραμμή επικοινωνίας 800.11.500.800.

[Πηγή: Fiat group Automobiles Hellas]