Μια κίνηση για την τόνωση της αγοράς των αυτοκινήτων η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει την απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων αλλά αυτή τη φορά το κίνητρο δεν θα είναι μετρητά χρήματα αλλά η έκπτωση στο Τέλος Ταξινόμησης. Δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοχοι παλαιών Ι.Χ. με πρώτη άδεια κυκλοφορίας έως τις 31-12-1998 και η έκπτωση του Τέλους Ταξινόμησης που θα ωφεληθούν κατά την αντικατάστασή του είναι ανάλογα της κατηγορίας που ανήκει το μοντέλο που ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Αναλυτικά:

  • Απαλλάσσεται εντελώς από το τέλος ταξινόμησης, αν το καινούριο Ι.Χ. που επιθυμούν να αποκτήσουν έχει κινητήρα έως 900 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 6.000 ευρώ, το οποίο μέχρι στιγμής κυμαινόταν στο 5%.
  • Αν το καινούριο Ι.Χ. έχει κινητήρα από 901 κ.εκ.έως 1.400 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 8.000 ευρώ τότε επίσης απαλλάσσεται από το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο κυμαίνεται στο 12%.
  • Αν το καινούργιο αυτοκίνητο έχει κινητήρα από 1.401 κ.εκ. έως 1.600 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 11.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο υπολογίζεται σε 20% μειώνεται κατά 65% και διαμορφώνεται έτσι στο 8.5%.
  • Τέλος στα αυτοκίνητα με κινητήρες από 1.601 κ.εκ. έως 2.000 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 14.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης μειώνεται κατά 50% και θα κυμαίνεται πλέον σε 20%.

Όπως διευκρινίζεται, η φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων αποτελεί το άθροισμα της τιμής χονδρικής, ναύλων μεταφοράς και ασφαλίστρων. Σήμερα στα καινούργια αυτοκίνητα τα τέλη ταξινόμησης διαμορφώνονται σε 5% για Ι.Χ. έως 900 κυβικά, 12% για αυτοκίνητα από 901 έως και 1.400 κυβικά, 20% για αυτοκίνητα από 1.401 έως 1.600 κυβικά, 30% για αυτοκίνητα από 1.601 έως 1.800 κυβικά, 40% για κυβισμό μεταξύ 1.801 και 2.000 εκατοστών και 50% για αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 2.001 εκατοστών.

Τα κίνητρα θα τεθούν σε ισχύ 10 μέρες μετά την επικείμενη έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Στην περίπτωση που η φορολογητέα αξία είναι μεγαλύτερη των προαναφερθέντων ποσών, θα εισπράττεται για το επιπλέον ποσό ο προβλεπόμενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόμησης. Έτσι, σε πρακτικό επίπεδο, Ι.Χ. 1.400 κυβικών εκατοστών και φορολογητέας αξίας 8.000 ευρώ, το οποίο σήμερα επιβαρύνεται με τέλος ταξινόμησης 960 ευρώ, θα έχει πλήρη απαλλαγή από αυτό το τέλος εφόσον ο αγοραστής του προχωρήσει σε παράλληλη απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου του.

Παράλληλα έχουμε αλλαγές, και στον Φόρο Πολυτελείας ο οποίος από εδώ και εξής θα επιβάλλεται για μεγαλύτερα ποσά χονδρικής τιμής. Το νομοσχέδιο προβλέπει στα καινούργια αυτοκίνητα να επιβάλλεται φόρος πολυτελείας με συντελεστή 10% για εργοστασιακή αξία από 20.000 έως 22.000 ευρώ (σήμερα 10% για αξία από 15.000 έως 20.000 ευρώ), με συντελεστή 30% για εργοστασιακή αξία μεταξύ 22.000 και 28.000 (από 20.000 έως 28.000 ευρώ σήμερα) και με 40% για αξία πάνω από 28.000 ευρώ (δεν υπάρχει αλλαγή για τα πολύ ακριβά).

Στα μεταχειρισμένα, αντίστοιχα, ο συντελεστής 10% θα επιβάλλεται σε τιμή χονδρικής μεταξύ 16.000 και 17.000 ευρώ (από 11.000 έως 14.000 σήμερα) και 30% για αξία χονδρικής μεταξύ 17.000 και 19.000 ευρώ (από 14.00 έως 19.000 ευρώ σήμερα), ενώ δεν υπάρχει αλλαγή στον συντελεστή 40% (εξακολουθεί να επιβάλλεται για τιμή χονδρικής πάνω από 19.000 ευρώ).

Για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω προϋπόθεση είναι το αυτοκίνητο να είναι ηλικίας 12 ετών και μεγαλύτερο (πρώτη άδεια έως και 31-12-1998), η άδεια κυκλοφορίας να έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και να έχουνε πληρωθεί όλα τα τέλη κυκλοφορίας ως και το έτος 2011.