Νέα διαφημιστική καμπάνια για την Porsche που την ονόμασε “Engineered for Magic. Every day“. Σκοπός είναι να περάσει το μήνυμα ότι μια Porsche μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα κάθε μέρα. Μπορείς για παράδειγμα να πας τα παιδιά σχολείο, να αγοράσεις διάφορα οικοδομικά υλικά καθώς και να γυρίσεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά. Αρκετά έξυπνα spotάκια στη συνέχεια.

http://www.youtube.com/watch?v=O-Lq3mHgNOI

http://www.youtube.com/watch?v=XJ0Y_x87_ek

http://www.youtube.com/watch?v=mflDXdjqKz4

http://www.youtube.com/watch?v=wKENJ5sR42k

http://www.youtube.com/watch?v=VV2_2D5u7VE

http://www.youtube.com/watch?v=WYq8T3g8Ivk

[Πηγή: Porsche]