Ηλεκτρονικά και βλακείες, πάντα ο άνθρωπος βρίσκει καλύτερο τρόπο να κάνει την ζωή του ευκολότερη. Αυτό έκανε και ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης αυτής της Ε-Class Coupe. Απλά πράγματα, χωρίς αισθητήρες που χαλάνε. Δεν συμφωνείς;

http://www.youtube.com/watch?v=X5GcWWqadrk

[Πηγή: YouTube]