Η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., επίσημος εισαγωγέας αυτοκινήτων Nissan στην Ελλάδα, ανακοινώνει την ανάκληση του Navara, παραγωγής από 1 Ιουνίου του 2005 έως και τις 3 Ιουλίου του 2008. Η ανάκληση αφορά 6.968 αυτοκίνητα στα οποία υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης αστοχίας στις ζάντες αλουμινίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει η πιθανότητα να εμφανιστεί ρωγμή στις ακτίνες των ζαντών αλουμινίου, εξαιτίας της καταπόνησης, που ασκείται στον τροχό, κατά την οδήγηση με μεγάλο φορτίο και σε στροφές με μεγάλη ταχύτητα.

Εάν η ρωγμή, που πιθανόν έχει δημιουργηθεί, δεν εντοπιστεί και το αυτοκίνητο συνεχίσει να χρησιμοποιείται, η ρωγμή αυτή μπορεί να προχωρήσει προς το κέντρο της ζάντας, κάτι που μπορεί πιθανώς να επηρεάσει τη συναρμογή του τροχού.Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα παραπάνω.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα ενημερωθούν με συστημένη επιστολή, προκειμένου να επιθεωρηθούν τα οχήματά τους και, σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση του υλικού, αυτό θα γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 3479700.

[Πηγή: Nissan]