Έχουμε δει αρκετές προσπάθειες μερικών να προσπαθήσουν να κλέψουν λίγο την δόξα του General Lee από το Dukes of Hazzard, αλλά οι περισσότερες από αυτές έχουν κατάληξη να γίνουν πανηγυρικά FAIL. Ακόμη μια προσπάθεια ήρθε να προστεθεί σε αυτές αφού κάποιος προσπάθησε να το κάνει με ένα VW Caddy.

http://www.youtube.com/watch?v=VfEAWYkaugQ

[Πηγή: YouTube]