Η Ελληνική αντιπροσωπεία της Opel ανακοίνωσε πρόγραμμα ανάκλησης 987 Astra MY2011, (Astra J) για επαναπρογραμματισμό της μονάδας BCM. To πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η ένδειξη βλάβης στα φλας δεν λειτουργεί στο κέντρο πληροφοριών οδηγού λόγω σφάλματος στο λογισμικό της μονάδας BCM.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω αυτοκινήτων, θα ειδοποιηθούν μέσω συστημένης ενημερωτικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου OPEL, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές εργασίες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 6164700.

[Πηγή: GM Eλλας]