Και πάλι μόνο στη Ρωσία θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιος περνάει με κόκκινο ένα φανάρι αλλά στη πορεία φαίνεται ότι το μετανιώνει και τι κάνει ο θεός; Βάζει όπισθεν και έρχεται και στήνεται μπροστά από το φανάρι μέχρι αυτό να γίνει πράσινο.

http://www.youtube.com/watch?v=S0b3pbiqvTk

[Πηγή: YouTube]