Ένας ιδιοκτήτης μιας αντιπροσωπείας Chevrolet στην Georgia της Αμερικής, βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να γκρεμίσει τις παλιές εγκαταστάσεις της αντιπροσωπείας του. Έδεσε λοιπόν το κτίριο με 4 Chevrolet Silverado και αυτά ανέλαβαν να το κατεδαφίζουν.

[Πηγή: YouTube]