Με τόσο χιόνι σε όλη την Ευρώπη, η Audi Γερμανίας ανέθεσε σε έναν καλλιτέχνη να δημιουργήσει πάνω του ένα Audi Q7 σε πραγματικές διαστάσεις. Το πόσο θα αντέξει κανείς δεν το ξέρει, αλλά για όσο καιρό υπάρχει θα τραβάει τα βλέμματα.

[Πηγή: Audi Deutschland Facebook]