Ποιος θα το πίστευε ότι ο μικρός αδερφός μπορεί να γυρίσει με τόσο μεγάλη άνεση τον μεγαλύτερο αδερφό. Και όμως ένα Opel Corsa εμβολίζει ένα Astra Wagon, κάνοντας το να γυρίσει στο πλάι με πολύ μεγάλη άνεση. Ευτυχώς δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί κάποιος σοβαρά.

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Δημήτρη]