Εκεί όπου τα υπόλοιπα εκτός δρόμου αυτοκίνητα δεν θα μπορούσαν να κινηθούν, όπως σε κλίση 45 μοιρών, η G-Class της Mercedes περνά χωρίς να δυσκολεύεται ιδιαίτερα. Η Mercedes διοργάνωσε ένα event όπου το ονόμασε IRON-Schöckl, εκεί όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 280 άνθρωποι από 130 χώρες και δοκίμασαν το ανανεωμένο G-Class.

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Δημήτρη]