Τόσο κόπος ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα σχεδιαστών ένα πήλινο μοντέλο αλλά όπως φαίνεται αρκούνε μόνο μερικά λεπτά ώστε το πήλινο αυτοκίνητο να καταστραφεί. Η Jaguar έδωσε ένα video όπου μια ομάδα 3 σχεδιαστών της, με τα τσεκούρια και τις βαριοπούλες στα χέρια, καταστρέφουν ένα πήλινο XF .

[Πηγή: YouTube]