Η τεχνολογία έχει συμβάλει και στον τομέα της γεωργίας όπου έχουνε αναπτύξει γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες ώστε αυτές να είναι ανθεκτικότερες σε παράσιτα και κλιματολογικές συνθήκες. Ας αφήσουμε την άκρη ζητήματα σχετικά με το αν οι καλλιέργειες αυτές είναι ασφαλές προς κατανάλωση, και ας επικεντρωθούμε στο ότι φέρνουν περισσότερα κέρδη στον αγρότη, αλλά συνάμα έχουνε δημιουργήσει και προβλήματα.

Παράδειγμα, ο μίσχος του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού, ο οποίος είναι πολύ σκληρός, με τους αγρότες να χρειάζεται να αλλάζουν ελαστικά στα τρακτέρ τους έως και 3 φορές γρηγορότερα, αφού αυτά σκίζονται. Το κάθε ένα από τα ελαστικά του τρακτέρ, κοστίζει μερικές εκατοντάδες ευρώ, και έτσι οι αγρότες πιέζουν τους κατασκευαστές ελαστικών να δημιουργήσουν σκληρότερα ελαστικά. Οι εταιρίες, προσανατολίζονται στη δημιουργία ελαστικών από kevlar, ώστε το ελαστικό να γίνει ανθεκτικότερο και να αντέχει στα σκληρά καλαμπόκια. Το kevlar δεν είναι φθηνό υλικό, αλλά αφού τα ελαστικά από kevlar θα αντέχουν περισσότερο, τότε θα κάνουνε απόσβεση στο πέρασμα του χρόνου.

[Πηγή: Marketplace]