Τα Ρώσικα GT-R V-Spec EcuTek και GT-R Switzer R850 με τα 750 και 850 άλογα, άφησαν τους δρόμους της Μόσχας και επέστρεψαν στην γνωστή ευθεία του Dragtimes. Τα αυτοκίνητα ίδια με 100 άλογα διαφορά, οπότε το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο.

[Πηγή: YouTube]